leef_trans.png brussoil_trans.png

Bodemexperten


Bent u een bodemexpert ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u uw dossiers bij Leefmilieu Brussel kunt indienen, de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Vergunnende overheden en andere publieke spelers


Bent u een vergunningverlenende overheid ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de, speciaal voor u ontworpen, kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten kunt aanvragen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

 

Ondernemingen
andere professionals


Bent u een onderneming of een professional ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten of vrijstellingen kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

 

 

Notariaat
Vastgoedsector


Bent u notaris of bent u actief in de vastgoedsector ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten of vrijstellingen kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Burgers


Bent u een burger? Surf dan naar onze website www.leefmilieu.brussels en vind er alle antwoorden op uw vragen.