Welkom op Brusoil

 

Dit platform is er voor u ! Brusoil beoogt om uw uitwisselingen met Leefmilieu Brussel inzake de Brusselse bodemproblematiek te vergemakkelijken.

Concreet biedt Brusoil u de mogelijkheid om rapporten en documenten mbt bodemstudies in te dienen, bodemattesten en kopies van bodemstudies aan te vragen, pertinente info te vinden en uw vragen te stellen.

Elke geïnteresseerde professional kan gratis toegang krijgen tot het platform *. Hiervoor nodigen wij u uit ons uw gegevens over te maken via het hiertoe bestemde formulier waarna Leefmilieu Brussel u een account zal creëren. Vervolgens kan u zelf zoveel medewerkers als u wil toegang geven tot uw account.

Interessant om weten is dat alle notariskantoren automatisch beschikken over een account. Indien u als medewerker toegang wil krijgen tot de account, dient u contact op te nemen met de beheerder van de account binnen uw eigen kantoor.**

 

*Opgepast, sommige formulieren van het platform zoals dat van de bodemattesten en de kopies van de bodemstudies zijn wel betalend!

** Een toegang wordt steeds gecreëerd op basis van een mailadres. Alle mailadressen @belnot.be van de notarissen zelf werden reeds toegevoegd aan de account van hun kantoor en beschikken over beheerrrechten over hun account.

Bodemexperten


Bent u een bodemexpert ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u uw dossiers bij Leefmilieu Brussel kunt indienen, de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Gebruikershandleiding

Vergunnende overheden en andere publieke spelers


Bent u een vergunningverlenende overheid ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de, speciaal voor u ontworpen, kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten kunt aanvragen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Gebruikershandleiding

 

Ondernemingen
andere professionals


Bent u een onderneming of een professional ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten of vrijstellingen kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Gebruikershandleiding

 

 

Notariaat
Vastgoedsector


Bent u notaris of bent u actief in de vastgoedsector ? Log in en krijg toegang tot het Brusoil-platform waarmee u de kaart van de bodemtoestand kunt raadplegen, uw bodemattesten of vrijstellingen kunt aanvragen, kopieën van bodemdossiers kunt bestellen, contact met ons kunt opnemen, de jongste nieuwtjes kunt raadplegen of toegang tot de documentatie kunt krijgen ...

Gebruikershandleiding

Burgers


Bent u een burger? Surf dan naar onze website www.leefmilieu.brussels en vind er alle antwoorden op uw vragen.