Welkom op de formulierpagina van BRUSOIL

 

Als uw aanvraag een bodemattest, een vrijstelling van een verkennend bodemonderzoek voor de mede-eigendom (art. 13/5) of kopieën van bodemstudies en vergunningen betreft, nodigen wij u uit om ons via Irisbox of via het formulier dat beschikbaar is op onze website per e-mail toe te zenden.

U stemt ermee in dat Leefmilieu Brussel uw gegevens gebruikt met als enig doel om uw formulier te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden tevens verwerkt voor statistische doeleinden, zonder evenwel met een identificeerbare persoon in verband te kunnen worden gebracht. De gegevens worden niet langer bewaard worden dan nodig om uw dossier af te handelen.

U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier). U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel). In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).